1ο Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά 2015 - "FAIRPLAY - KΥΡ. ΚΑΡΑΤΑΙΔΗΣ" - Μεγάλο Ευχαριστώ στους χορηγούς μας!!!

 

1ο Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 2015

"FAIRPLAY - KΥΡ. ΚΑΡΑΤΑΙΔΗΣ"

Μεγάλο Ευχαριστώ στους Χορηγούς μας!!!

   Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση σας και την ευγενική συνεισφορά σας στο 1ο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά Ακαδημιών (Fair Play- Κυρ.Καραταίδης).

   Με την παρουσία σας και την άψογη συμπεριφορά σας, συνδράματε ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του τουρνουά.

   Ελπίζουμε στην ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη σας και στα μελλοντικά τουρνουά που θα ακολουθήσουν.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

karataidis

Κυριάκος. Καραταϊδης

xorigoi

logokratisi